Aanmelding en werkwijze

Juli 2024:

Op dit moment is aanmelding mogelijk voor: leertherapie (in de leertherapiegroep en individueel), groepspsychotherapie en supervisie.

Aanmelding voor meerlingproblematiek is beperkt mogelijk.

Op dit moment is aanmelding voor individuele psychotherapie niet mogelijk.

Praktijk VSPC biedt supervisie en leertherapie (individueel) ook on-line (via veilige video verbinding) aan.

Voor aanmelding (groeps-)psychotherapie is een verwijzing van de huisarts of een actuele GGZ-behandelaar nodig; verwijzing voor de SGGZ.

Aanmeldingswachttijd:   Je kunt ons per email of telefoon bereiken. Na aanmelding nemen wij veelal binnen twee werkdagen (uitgezonderd vakantieperiodes en feestdagen/jaarwisseling) contact met je op voor een eerste screening.  Bij een juiste verwijzing maken we vervolgens een afspraak voor een intakegesprek. Een intakegesprek vindt veelal binnen 3 weken plaats, echter vanwege de impact van de Covid-19 maatregelen kan dit afwijken.

Wachttijd tot start behandeling:  Na de intakefase start de behandeling, er is op dit moment een wachttijd van ca. 8 weken. De wachttijd kan afhankelijk zijn van bij welke zorgverzekeraar je verzekerd bent. Wij hebben met veel zorgverzekeraars contracten voor de Specialistische GGZ (SGGZ), echter niet voor de basis GGZ.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken na eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart.
Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen;  zie factsheet van de NZA). 

Om voor vergoeding van je ziektekostenverzekeraar in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief nodig van de huisarts of van de eerdere GGZ-behandelaar.  Wij bieden behandeling aan in de specialistische GGZ, we bieden geen behandeling aan in de basis GGZ.

Bij de eerste afspraak vragen wij je naast de verwijsbrief van de huisarts voor specialistische GGZ of psychotherapie, een identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) en een verzekeringsbewijs (verzekeringspas of -polis) mee te nemen.

Intake 
De intake bestaat uit enkele gesprekken waarin wij met elkaar kennismaken en uw klachten, problemen en hulpvraag in kaart brengen. Belangrijk is om je hulpvraag duidelijk te krijgen: wat wil je veranderen aan jezelf of aan jouw situatie? Welke mogelijkheden heb jij daartoe? Vervolgens nemen wij jouw levensloop met je door en stellen samen met jou een behandelplan op. Wij proberen snel te helpen op basis van gedegen informatie. 

Behandelplan
In het behandelplan stellen wij samen met jou de doelen vast die jij wilt bereiken. Hierna kan de therapie beginnen. Hoe lang de behandeling gaat duren is afhankelijk van je problematiek. Het behandelplan wordt in de brief aan de huisarts vermeld.

Contact:

Neem via beveiligde omgeving contact op met Praktijk VSPC

Psychotherapie
In de praktijk richten we ons op diagnostiek en behandeling van psychiatrische klachten, persoonlijkheidsproblematiek en interpersoonlijke problemen. Tijdens de behandeling wordt met name aandacht besteed aan het ‘begrijpen’ van jouw klachten, het zoeken naar een persoonlijke betekenisverlening, samenhangend met je directe leefomgeving, je levensfase en belangrijke ervaringen uit je voorgeschiedenis. Daarnaast doe je (correctieve) ervaringen op en krijgt je handreikingen om je problemen aan te pakken. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van een psychodynamisch georiënteerde psychiatrische/psychotherapeutische behandeling. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een persoonlijke benadering, waarbij je wordt ontvangen in een prettige, rustige ruimte aan de bosrand van Arnhem-Rozendaal. De groepspsychotherapie vindt wekelijks plaats. Er zijn drie verschillende groepen. Daarnaast wordt in de praktijk individuele therapie en  partner- en gezinstherapie aangeboden. Samen met jou wordt gekeken wat bij jou past en wat bij jou werkzaam zal zijn. Er zijn verschillende vormen van psychotherapie mogelijk. Ook traumabehandeling en EMDR behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast wordt de behandeling van meerlingproblematiek, losmaking en identiteitsontwikkeling, aangeboden.

Tijdens de behandeling staan we regelmatig stil bij het verloop van de therapie. Daarnaast maken we gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM). Hiertoe vragen wij om periodiek online één of enkele vragenlijsten in te vullen. Wij maken hiervoor gebruik van het ROM-portaal van Qualiview. De vragenlijsten hebben betrekking op jouw problematiek en/of het verloop van de therapie. En we zullen enkele malen tijden de behandeling aan je vragen een client-tevredenheidsvragenlijst in te vullen. Zie ook www.lvvp.nl

Zorgverzekeraars:

Op dit moment zijn er contracten met zorgverzekeraars voor de Specialistische GGZ (SGGZ), echter niet voor de basis GGZ.

Contracten voor 2024 zijn er met:

VGZ (incl. IZA zorgverzekeraar NV, IZZ, Univé, Zekur, UMC,)

Achmea / Zilveren Kruis (incl. De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO, Interpolis, ZieZo)

CZ (incl. Nationale-Nederlanden, OHRA)

Menzis (incl. Anderzorg)

DSW / Stad-Holland (DSW, inTwente, Stad-Holland)

ONVZ (ONVZ, PNOzorg, VvAA)

ASR Zorgverzekeringen (De Amersfoortse, Ditzo)

OWM / Zorg en Zekerheid

ENO / Salland

Caresq

Staat jouw verzekering hier niet bij, vraag dan na bij je zorgverzekeraar of er een contract is met praktijk VSPC.

Helaas is de behandelruimte bij sommige verzekeraars beperkt als gevolg van een gemaximeerde contractomvang, waardoor soms de behandelruimte in een kalenderjaar niet (meer) aanwezig is.