Aanmelding en werkwijze

September 2022:

Op dit moment is aanmelding mogelijk voor: leertherapie (in de leertherapiegroep en individueel), groepspsychotherapie, supervisie en meerlingproblematiek.

Op dit moment is aanmelding niet mogelijk voor individuele psychotherapie en begeleiding bij medicatie gebruik.

Voor aanmelding (groeps-)psychotherapie is een verwijzing van de huisarts of een actuele GGZ-behandelaar nodig; verwijzing voor de SGGZ.

Aanmeldingswachttijd:   U kunt ons per email of telefoon bereiken. Na uw aanmelding nemen wij veelal binnen twee werkdagen (uitgezonderd vakantieperiodes en feestdagen/jaarwisseling) contact met u op voor een eerste screening.  Bij een juiste verwijzing maken we vervolgens een afspraak voor een intakegesprek. Een intakegesprek vindt veelal binnen 3 weken plaats, echter vanwege de impact van de Covid-19 maatregelen kan dit afwijken.

Wachttijd tot start behandeling:  Na de intakefase start de behandeling, er is op dit moment een wachttijd van ca. 8 weken. De wachttijd kan afhankelijk zijn van bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Wij hebben met veel zorgverzekeraars contracten voor de Specialistische GGZ (SGGZ), echter niet voor de basis GGZ.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart.
Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen;  zie factsheet van de NZA). 

Om voor vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts.  Wij bieden behandeling aan in de specialistische GGZ, we bieden geen behandeling aan in de basis GGZ.

Bij uw eerste afspraak vragen wij u naast de verwijsbrief van de huisarts voor specialistische GGZ of psychotherapie, een identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) en een verzekeringsbewijs (verzekeringspas of -polis) mee te nemen.

Intake 
De intake bestaat uit enkele gesprekken waarin wij met elkaar kennismaken en uw klachten, problemen en hulpvraag in kaart brengen. Belangrijk is om uw hulpvraag duidelijk te krijgen: wat wilt u veranderen aan uzelf of aan uw situatie? Welke mogelijkheden heeft u daartoe? Vervolgens nemen wij uw levensloop met u door en stellen samen met u een behandelplan op. Wij proberen u snel te helpen op basis van gedegen informatie. 

Behandelplan
In het behandelplan stellen wij samen met u de doelen vast die u wilt bereiken. Hierna kan de therapie beginnen. Hoe lang de behandeling gaat duren is afhankelijk van uw problematiek. Het behandelplan wordt in de brief aan de huisarts vermeld.

Psychotherapie
In de praktijk richten we ons op diagnostiek en behandeling van psychiatrische klachten, persoonlijkheidsproblematiek en interpersoonlijke problemen. Tijdens de behandeling wordt met name aandacht besteed aan het ‘begrijpen’ van uw klachten, het zoeken naar een persoonlijke betekenisverlening, samenhangend met uw directe leefomgeving, uw levensfase en belangrijke ervaringen uit uw voorgeschiedenis. Daarnaast doet u (correctieve) ervaringen op en krijgt u handreikingen om uw problemen aan te pakken. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van een psychodynamisch georiënteerde psychiatrische/psychotherapeutische behandeling. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een persoonlijke benadering, waarbij u wordt ontvangen in een prettige, rustige ruimte aan de bosrand van Arnhem-Rozendaal. De groepspsychotherapie vindt wekelijks plaats op de woensdagavond. Er zijn twee verschillende groepen. Daarnaast wordt in de praktijk individuele therapie en  partner- en gezinstherapie aangeboden. Samen met u wordt gekeken wat bij u past en wat bij u werkzaam zal zijn. Er zijn verschillende vormen van psychotherapie mogelijk. Ook traumabehandeling en EMDR behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast wordt de behandeling van tweelingproblematiek, losmaking en identiteitontwikkeling, aangeboden. Naast psychotherapie kunnen indien nodig medicijnen voorgeschreven worden.

Tijdens de behandeling staan we regelmatig stil bij het verloop van de therapie. Daarnaast maken we gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM). Hiertoe vragen wij u periodiek online één of enkele vragenlijsten in te vullen. Wij maken hiervoor gebruik van het ROM-portaal van Qualiview. De vragenlijsten hebben betrekking op uw problematiek en/of het verloop van de therapie. En we zullen enkele malen tijden de behandeling aan u vragen een clienttevredenheidsvragenlijst in te vullen. www.lvvp.nl

Zorgverzekeraars:

Op dit moment zijn er contracten met zorgverzekeraars voor de Specialistische GGZ (SGGZ), echter niet voor de basis GGZ.

Contracten bestaan met o.a.

VGZ (incl. IZA zorgverzekeraar NV, IZZ, Univé, Zekur, UMC,)

Zilveren Kruis (incl. De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO, Interpolis, ZieZo, One Underwriting Health BV, Achmea)

CZ (incl. Nationale-Nederlanden, OHRA)

Menzis (incl. Anderzorg)

DSW Stad-Holland (DSW, inTwente, Stad-Holland)

ONVZ (ONVZ, PNOzorg, VvAA)

ASR Zorgverzekeringen (De Amersfoortse, Ditzo)

Zorg en Zekerheid en AZVZ

Echter is de behandelruimte bij sommige verzekeraars beperkt als gevolg van een gemaximeerde contractomvang, waardoor soms de behandelruimte in een kalenderjaar niet meer aanwezig is.