Balintgroep

Er worden 2 Balintgroepen (intervisiegroep voor (huis)artsen) door Caroline Vons aangeboden op de maandagavond.

Maandagavond: 20:00-22:00 uur eens per maand.

Werkwijze/ Balintmethodiek: In deze intervisiegroep kunnen medisch specialisten en huisartsen volgens een systematische werkwijze (Balint groepsmethodiek) reflecteren op persoonlijke arts-patiënt ervaringen, ethische zaken, behandeldilemma’ s, dreigende burn-out en vermindering van werkplezier, en/of praktijkervaringen in contact met patiënten of collega’s. De Balint methode biedt een kwaliteitsinstrument om deze ervaringen en/of dilemma’s onder deskundige begeleiding uit te diepen en te onderzoeken op een systematische wijze. Van belang is, voorwaarde om tot een constructieve bijeenkomst te komen is, dat er een goede sfeer ontstaat/ is in de groep. In openheid en onderling vertrouwen delen en onderzoeken de leden van de groep wat ze beleven aan hun werk, wat ze mogelijk oplopen in contact met patiënten, assistenten, HAIO’s en collega’s gerelateerd aan de levensfase. Elke bijeenkomst is er –naast ruimte voor actuele en dringende zaken, en terugkijken op de inbreng in de vorige bijeenkomst- gelegenheid voor inbreng van 2 leden. Er worden afspraken gemaakt wanneer je aan de beurt bent, zodat je het even kunt voorbereiden en kunt bedenken wat je vraag is aan de groep. Zie ook www.balintnederland.nl

Doel: Casuïstiek rond ervaringen in de patiënt-huisartsrelatie, of in de samenwerking met collega’s kunnen ingebracht worden en worden volgens de Balint-intervisiemethodiek onderzocht en besproken.

Tijdstip: 20:00-22:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur met koffie/thee. Elke maand is er een bijeenkomst, 10 bijeenkomsten per jaargang; er is geen bijeenkomst in de schoolvakanties Regio Zuid.

Betaling: Deelname aan de groep is op jaarbasis. Neem voor actuele kostenbijdragen contact op met info@vspc.nl  Elk half jaar vindt een declaratie plaats. Onafhankelijk van aanwezigheid wordt de bijdrage in rekening gebracht.

De groepsgrootte is maximaal 8-9 leden.

Accreditatie: Om voor accreditatie via GAIA  in aanmerking te komen, stelt de Balint Vereniging Nederland als voorwaarde een lidmaatschap van deze vereniging (€ 50,-). Via de Balint Vereniging Nederland vindt accreditering plaats (1 punt per intervisie uur; max. 20 punten op jaarbasis). Deze wordt zowel door de KNMG als LHV als geaccrediteerde nascholing erkend.