Behandelmethodes

Psychotherapie is een behandelvorm om mensen met psychische klachten en problemen te helpen. De behandelvorm bestaat uit het voeren van gesprekken. Dit kan zowel face-to-face als on-line via (veilig) beeldbellen. Het is belangrijk dat jij je vertrouwd voelt bij de behandelaar zodat jij je veilig genoeg voelt om jouw problemen te bespreken. Tijdens de psychotherapiesessies kun jij je gesteund en begrepen voelen; ook kun je geconfronteerd worden met pijnlijke, verdrietige, boze, gekwetste en onmachtige gevoelens. Ook krijg je meer inzicht en zicht waar je problemen mee te maken hebben en waar ze vandaan komen. Jouw eigen levensgeschiedenis speelt daarbij vaak een belangrijke rol. Soms kunnen psychische problemen ook tot lichamelijke klachten leiden: psychotherapie kan helpen deze samenhang te ontdekken. Het stilstaan bij gevoelens kan soms moeilijk en ongewoon/ onbekend zijn. Je leert om stil te staan bij je gevoelens, gedachten en jouw eigen ervaringen; het is belangrijk dat je woorden gaat geven aan wat er in je omgaat. De behandelaar kan de problemen niet voor jou oplossen. Wel kun je hulp krijgen bij het beter of anders met jouw problemen leren omgaan zodat je minder last ervaart. Je ontdekt gaandeweg hoe je met jouw klachten om kunt gaan. Je krijgt meer inzicht in je eigen aandeel in het ontstaan en het hanteren van de problemen, waardoor je meer greep krijgt op jouw eigen leven.

Psychotherapie kan individueel, in de groep, of in een partnerrelatietherapie plaatsvinden. Individuele therapie is ook on-line mogelijk.


Psychotherapie algemeen  
De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
De Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)

Partner-relatietherapie is een therapievorm waarbij zowel jij als je partner tegelijk in therapie zijn. De bedoeling is dat jullie samen met de therapeut kijken naar het oplossen van de problemen binnen jullie relatie. De problemen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de onderlinge communicatie, op gedragingen van jou en je partner die elkaar in negatieve zin versterken of kunnen liggen op het gebied van intimiteit en seksualiteit. Je krijgt soms huiswerkopdrachten mee om te kunnen oefenen met datgene wat er tijdens de therapiezitting aan de orde is geweest. De frequentie van de therapiezittingen is meestal eens per twee weken en wordt in onderling overleg bepaald.
www.nvrg.nl;  www.eft.nl

Psychodynamische groepspsychotherapie is een  behandeling in een groep van maximaal 8 a 9 cliënten. In de groep herkent en erkent men de problemen van elkaar, waardoor men voldoende steun aan elkaar ervaart om de eigen problemen bespreekbaar te maken. Het groepsproces dat ontstaat in de groep en waar jij deel van uitmaakt, geeft zicht op hoe je met jezelf en anderen omgaat. Om deze vaak vastgeroeste patronen te doorbreken kan een groep versnellend werken om inzicht te krijgen in je eigen problematiek. De groep komt eenmaal per week anderhalf uur bij elkaar op de woensdagavond. Wij bieden 2 psychodynamische psychotherapie-groepen aan:
Woensdagavond: 18:30 – 20:00 uur
Woensdagavond: 20:15 – 21:45 uur
Zie ook o.a. www.NVGP.nl

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een effectief bewezen trauma-behandelmethode om nare ervaringen te verwerken, zoals een verkeersongeval, seksueel misbruik, een geweldsmisbruik of een overlijden. Tijdens de behandeling wordt aan u gevraagd om aan de gebeurtenis terug te denken. Eerst gebeurt dit om meer informatie te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart met behulp van een lichtbalk, geluiden of koptelefoon waardoor je klikjes hoort die elkaar links en rechts afwisselen. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Na verloop van tijd verliest de nare herinnering aan kracht en emotionele lading. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken en de gebeurtenis wordt een gebeurtenis die geen spanningen of heftige gevoelens meer bij jou oproept. De gebeurtenis staat niet meer op de voorgrond in je leven maar zal meer een onderdeel gaan uitmaken van je levensgeschiedenis. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer je last hebt van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast. www.emdr.nl