Behandelmethodes

Psychotherapie is een behandelvorm om mensen met psychische klachten en problemen te helpen. De behandelvorm bestaat uit het voeren van gesprekken. Het is belangrijk dat u zich vertrouwd voelt bij de behandelaar zodat u zich veilig genoeg voelt om uw problemen te bespreken. Tijdens de psychotherapiesessies kunt u zich gesteund en begrepen voelen; ook kunt u geconfronteerd worden met pijnlijke, verdrietige, boze, gekwetste en onmachtige gevoelens. Ook krijgt u meer inzicht en zicht waar uw problemen mee te maken hebben en waar ze vandaan komen. Uw eigen levensgeschiedenis speelt daarbij vaak een belangrijke rol. Soms kunnen psychische problemen ook tot lichamelijke klachten leiden: psychotherapie kan u helpen deze samenhang te ontdekken. Het stilstaan bij gevoelens kan soms moeilijk en ongewoon/ onbekend zijn. U leert om stil te staan bij uw gevoelens, gedachten en uw eigen ervaringen; het is belangrijk dat u woorden gaat geven aan wat er in u omgaat. De behandelaar kan de problemen niet voor u oplossen. Wel kunt u hulp krijgen bij het beter of anders met uw problemen leren omgaan zodat u minder last ervaart. U ontdekt gaandeweg hoe u met uw klachten om kunt gaan. U krijgt meer inzicht in uw eigen aandeel in het ontstaan en het hanteren van de problemen, waardoor u meer greep krijgt op uw eigen leven.

Psychotherapie kan individueel, in de groep, of in een partnerrelatietherapie plaatsvinden.
Psychotherapie algemeen  
De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
De Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)

Partner-relatietherapie is een therapievorm waarbij zowel u als uw partner tegelijk in therapie zijn. De bedoeling is dat u samen met uw therapeut kijkt naar het oplossen van de problemen binnen uw relatie. De problemen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de onderlinge communicatie, op gedragingen van u en uw partner die elkaar in negatieve zin versterken of kunnen liggen op het gebied van intimiteit en seksualiteit. U krijgt soms huiswerkopdrachten mee om te kunnen oefenen met datgene wat er tijdens de therapiezitting aan de orde is geweest. De frequentie van de therapiezittingen is meestal eens per twee weken en wordt in onderling overleg bepaald.
www.nvrg.nl;  www.eft.nl

Inzicht gevende groepspsychotherapie is een  behandeling in een groep van maximaal 8 a 9 cliënten. In de groep herkent en erkent men de problemen van elkaar, waardoor men voldoende steun aan elkaar ervaart om de eigen problemen bespreekbaar te maken. Het groepsproces dat ontstaat in de groep en waar u deel van uitmaakt, geeft zicht op hoe u met u zelf en anderen omgaat. Om deze vaak vastgeroeste patronen te doorbreken kan een groep versnellend werken om inzicht te krijgen in uw eigen problematiek. De groep komt eenmaal per week anderhalf uur bij elkaar op de woensdagavond. Wij bieden 2 psychodynamische psychotherapie-groepen aan:
Woensdagavond: 18:30 – 20:00
Woensdagavond: 20:15 – 21:45
Zie ook o.a. www.NVGP.nl

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een effectief bewezen trauma-behandelmethode om nare ervaringen te verwerken, zoals een verkeersongeval, seksueel misbruik, een geweldsmisbruik of een overlijden. Tijdens de behandeling wordt aan u gevraagd om aan de gebeurtenis terug te denken. Eerst gebeurt dit om meer informatie te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart met behulp van een lichtbalk, geluiden of koptelefoon waardoor u klikjes hoort die elkaar links en rechts afwisselen. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Na verloop van tijd verliest de nare herinnering aan kracht en emotionele lading. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken en de gebeurtenis wordt een gebeurtenis die geen spanningen of heftige gevoelens meer bij u oproept. De gebeurtenis staat niet meer op de voorgrond in uw leven maar zal meer een onderdeel gaan uitmaken van uw levensgeschiedenis. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer u last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast. www.emdr.nl