Coaching

Een coach helpt mensen om na te laten denken waardoor ze zelf tot verandering komen. Daar waar goede raad op zijn plaats is, wordt die gegeven. Verwacht niet zozeer de eigen visie en mening van de coach, maar meer de juiste vragen en prikkelende standpunten. Het op deze wijze zelf ontdekken van mogelijkheden werkt veel effectiever. De coach fungeert dan als gids op je eigen zoektocht.
Daarbij is coachen het op een gestructureerde wijze gesprekken voeren voor de mens die persoonlijke of professionele groei nastreeft. coaching wordt aangeboden door C. Vons.  Voor informatie en contact: info@vspc.nl

Drie principes liggen aan de basis van coaching:

 1. Hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen wordt bepaald door zowel onze emoties als onze ratio.
 2. Wanneer emoties onze rationele overwegingen overheersen ontstaat er spanning.
 3. Wat goed gaat moeten we uitbreiden, waardoor wat slecht gaat teruggedrongen wordt.In coaching wordt veel aandacht besteed aan gedachten en motieven en de emoties die daaruit voortkomen. Daarbij wordt het accent gelegd op de persoonlijke mogelijkheden, want die geven groei. Op deze wijze worden de thema’s die in coaching aan de orde komen besproken:

  Zijn:
  Wie ben ik?
  Welke rollen vervul ik in het leven?

  Kunnen:
  Wat kan ik?
  Over welke kwaliteiten beschik ik?

  Willen:
  Wat wil ik?
  Welke ambities heb ik?

  Levensgeluk en succes hebben te maken met een onderlinge balans tussen deze drie thema’s. Zo simpel pakken we de coaching aan en, zoals de praktijk uitwijst, met effect. Persoonlijke coaching richt zich op de persoon en de verwachtingen die deze voelt.
  Door gesprekken en confronterende uitspraken die sturing geven aan bezinning en acties wordt het verband versterkt of hersteld tussen wie je bent en wat je wilt bereiken door het inzetten van je persoonlijke mogelijkheden. Relatie coaching wordt ingevuld door gesprekken waarbij te allen tijde beide partners aanwezig zijn. De coachingsgesprekken richten zich op wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden. Oorzaken van wederzijdse irritaties komen aan de orde concrete acties en afspraken worden bepaald. Loopbaan coaching biedt jou als werkende de mogelijkheid om jouw professioneel handelen op een hoger plan te brengen door te praten over datgene dat in en van het werk wordt verwacht, afgezet tegen de kwaliteiten die je hebt. Als manager van een bedrijf of afdeling is het niet altijd even gemakkelijk om innerlijke twijfels en moeilijke aangelegenheden met iemand te bespreken. De behoefte aan de adviezen en steun van een ervaren manager is binnen de organisatie vaak moeilijk in te vullen. Een externe coach is dan de uitkomst en gemeengoed voor veel managers op allerlei niveaus. De kosten voor coaching worden door een aantal werkgevers vergoed. U kunt dit navragen bij uw werkgever. Tarieven zijn op aanvraag beschikbaar.