Consultancy, coaching & expertise

Consultancy, Coaching & Expertise

Bedrijven, werkgevers of overheidsinstanties kunnen een beroep doen op Praktijk VSPC. Individuele coachingstrajecten op eigen initiatief zijn uiteraard ook mogelijk. Dit kan gaan om kortdurende trajecten gericht op het voorkomen van uitval en op snel herstel van klachten. Wanneer blijkt dat de klachten een intensievere interventie vereisen, kan dit ook binnen onze praktijk binnen de specialistische GGZ zodat er geen tijd verspild wordt aan doorverwijzing en wachtlijsten.