Consultancy & Coaching

Bedrijven, werkgevers of overheidsinstanties kunnen een beroep doen op Praktijk VSPC. Individuele coachingstrajecten op eigen initiatief zijn uiteraard ook mogelijk. Dit kan gaan om kortdurende trajecten gericht op het voorkomen van uitval en op snel herstel van klachten. Wanneer blijkt dat de klachten een intensievere interventie vereisen, kan dit ook binnen onze praktijk binnen de specialistische GGZ zodat er geen tijd verspild wordt aan doorverwijzing en wachtlijsten. 

Een coach helpt mensen om na te laten denken waardoor ze zelf tot verandering komen. Daar waar goede raad op zijn plaats is, wordt die gegeven. Verwacht niet zozeer de eigen visie en mening van de coach, maar meer de juiste vragen en prikkelende standpunten. Het op deze wijze zelf ontdekken van mogelijkheden werkt veel effectiever. De coach fungeert dan als gids op je eigen zoektocht.
Daarbij is coachen het op een gestructureerde wijze gesprekken voeren voor de mens die persoonlijke of professionele groei nastreeft.

Coaching wordt aangeboden door Caroline Vons.  Voor informatie en contact: info@vspc.nl