Groepspsychotherapie

Psychodynamische groepspsychotherapie is een  behandeling in een groep van maximaal 8 á 9 cliënten. In de groep herkent en erkent men de problemen van elkaar, waardoor men voldoende steun aan elkaar ervaart om de eigen problemen bespreekbaar te maken. Het groepsproces dat ontstaat in de groep en waar je deel van uitmaakt, geeft zicht op hoe je met jezelf en anderen omgaat. Om deze vaak vastgeroeste patronen te doorbreken kan een groep versnellend werken om inzicht te krijgen in jouw eigen problematiek en tot gedragsverandering te komen. De groep komt eenmaal per week anderhalf uur bij elkaar op de woensdagavond.

Caroline Vons (klinisch psycholoog/specialistisch groepspsychotherapeut, leertherapeut en supervisor) en Marieke Akerboom (klinisch psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en supervisor) bieden in onderlinge samenwerking 2 psychodynamische psychotherapiegroepen aan: wekelijks op

dinsdagmiddag: 16:00 – 17:30 en

dinsdagavond: 17:45 – 19:15.

Er is een 3e groep met Caroline Vons en als co-therapeut Heidi Delcliseur (klinisch psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en medisch psycholoog): wekelijks op

dinsdagavond: 19:45 – 21:15.

Locatie: Praktijk VSPC, Paddestoelstraat 8, 6823 JR Arnhem.

Voor aanmelding zie de pagina Aanmelding en werkwijze.

Voor meer informatie over groepspsychotherapie zie o.a.

folder groepspsychotherapie Praktijk VSPC en www.NVGP.nl