Leertherapie en supervisie

Caroline Vons (klinisch psycholoog/psychotherapeut, leertherapeut, (leer) supervisor en groepspsychotherapeut NVGP) en Marieke Blocks (GZ-psycholoog/psychotherapeut, leertherapeut NVP en specialistisch groepspsychotherapeut NVGP) bieden voor hulpverleners in de GGZ / gezondheidszorg een homogene leertherapiegroep aan.

Gewoon het aantal sessies dat je nodig hebt voor je opleiding! Herkenning, delen, leren van anderen en uitwisselen doe je in de leertherapiegroep.  Een unieke ervaring om als professional te ervaren hoe het is om aan groepstherapie deel te nemen. In gesprek met anderen, die ook in leertherapie zijn, je eigen leerdoelen te realiseren. Een leertherapie-groep biedt je veel meer dan een individueel leertherapie-traject!

Leertherapie uren bij ons zijn ook geldig voor registraties bij de NVGP, NVP en VPeP.

Leertherapiegroep en psychotherapiegroep voor professionals GGZ Een psychotherapie- / leertherapiegroep met als cliënten alleen professionals  – al of niet in opleiding – die werkzaam zijn in de GGZ / gezondheidszorg: verpleegkundig specialist, klinisch psycholoog, psychotherapeut, gz-psycholoog, basis-psycholoog, psychiater, groepspsychotherapeut, (huis)arts.

Het is een doorlopende groep en we werken vanuit het interpersoonlijke, psychodynamische/ eclectische referentiekader met schematherapie elementen.

Tijdstip: wekelijks woensdagavond 18:00 – 19:30 uur.

Locatie: Praktijk VSPC, Paddestoelstraat 8, 6823 JR Arnhem.

Klik hier voor een beschrijving van deze leertherapiegroep.

Voor informatie: leertherapiegroep@vspc.nl of

Neem via beveiligde omgeving contact op met Praktijk VSPC

LEERTHERAPIE EN SUPERVISIE N.V.G.P.

Supervisie is de beroepsgericht persoonlijke begeleiding, individueel of in groepsverband, met als doel de ontwikkeling van het professioneel functioneren van de supervisant, door (a) het methodisch analyseren en evalueren van de door hem verrichte werkzaamheden op het terrein waarop de supervisie betrekking heeft en (b) de reflectie op het professioneel functioneren van de supervisant en de ontwikkeling daarvan.

Caroline Vons heeft jarenlange ervaring in de forensische psychiatrie, zowel als behandelaar als ook als supervisor en werkbegeleider.

Leersupervisie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot NVGP-supervisor. Het aanbod is om als supervisant onder  supervisie van een leersupervisor supervisie te leren geven. 

In individueel leertherapie of in de leertherapiegroep sta je stil en reflecteer je op de specifieke thema’s waar je als hulpverlener tegen aan kunt lopen en die kunnen leiden tot psychische klachten. In de individueel leertherapie en in de leertherapiegroep kun je vanuit een veilige plek jezelf en je eigen functioneren onderzoeken, reflecteren en mentaliseren. Voor iedere hulpverlener, die met cliënten in contact is, is het belangrijk en noodzakelijk om goed zicht te krijgen op jezelf inclusief patronen, valkuilen; en sterke en minder sterke kanten goed te kennen en te kunnen hanteren.

Als u in opleiding bent tot GZ-Psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater of als u bezig bent met de specialistische opleiding tot groepspsychotherapeut (N.V.G.P.) kunt u bij Caroline Vons supervisie krijgen. 

Caroline Vons is supervisor en leertherapeut voor de Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie en Groepsdynamica (N.V.G.P., www.nvgp.nl).