Leertherapie en supervisie

Caroline Vons (klinisch psycholoog/psychotherapeut/leertherapeut en supervisor NVGP) en Bas Banus (psychiater/psychotherapeut/leertherapeut NVGP) bieden voor hulpverleners in de GGZ / gezondheidszorg een homogene leertherapiegroep aan.

Psychotherapie- en leertherapiegroep professionals GGZ te Arnhem

Een psychotherapie- / leertherapiegroep met als deelnemers alleen professionals  – al of niet in opleiding – die werkzaam zijn in de GGZ / gezondheidszorg: verpleegkundig specialist, klinisch psycholoog, psychotherapeut, gz-psycholoog, psychiater, groepspsychotherapeut, (huis)arts.

We werken vanuit het psychodynamische referentiekader. Zie de uitgebreide beschrijving van deze groep.

Tijd psychotherapie/leertherapiegroep: op woensdag 16:40-18:10 uur wekelijks

LEERTHERAPIE EN SUPERVISIE N.V.G.P. en N.V.P.

Supervisie is de beroepsgericht persoonlijke begeleiding, individueel of in groepsverband, met als doel de ontwikkeling van het professioneel functioneren van de supervisant, door (a) het methodisch analyseren en evalueren van de door hem verrichte werkzaamheden op het terrein waarop de supervisie betrekking heeft en (b) de reflectie op het professioneel functioneren van de supervisant en de ontwikkeling daarvan.

Leersupervisie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot NVP-supervisor. Het aanbod is om als supervisant onder  supervisie van een leersupervisor supervisie te leren geven. 

In individueel leertherapie of in de leertherapiegroep sta je stil en reflecteer je op de specifieke thema’s waar je als hulpverlener tegen aan kunt lopen en die kunnen leiden tot psychische klachten. In de individueel leertherapie en in de leertherapiegroep kun je vanuit een veilige plek jezelf en je eigen functioneren onderzoeken, reflecteren en mentaliseren. Voor iedere hulpverlener, die met cliënten in contact is, is het belangrijk en noodzakelijk om goed zicht te krijgen op jezelf inclusief patronen, valkuilen; en sterke en minder sterke kanten goed te kennen en te kunnen hanteren.

Als u in opleiding bent tot GZ-Psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater of als u bezig bent met de specialistische opleiding tot groepspsychotherapeut (N.V.G.P.) kunt u bij C. Vons, supervisie krijgen. 

C. Vons is supervisor voor de Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie en Groepsdynamica (N.V.G.P., www.nvgp.nl), en supervisor, leersupervisor en leertherapeut voor de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP, www.psychotherapie.nl).