Praktische informatie

Juli 2024:

Op dit moment is aanmelding mogelijk voor: leertherapie (in de leertherapiegroep en individueel), groepspsychotherapie en supervisie.

Aanmelding voor meerlingproblematiek is beperkt mogelijk.

Op dit moment is aanmelding voor individuele psychotherapie niet mogelijk.

Praktijk VSPC biedt supervisie en leertherapie (individueel) ook on-line (via veilige video verbinding) aan.

Kosten

Een verwijzing van de huisarts/huidige GGZ-behandelaar is verplicht om behandeling binnen de specialistische GGZ aan te gaan. De behandeling valt onder de basisverzekering en wordt door de zorgverzekeraars vergoed, na inhouding van de landelijk afgesproken eigen bijdrage.

Het eigen risico bedraagt voor 2024 € 385,00. Deze bijdrage is onafhankelijk van het aantal contacten tijdens de behandeling. Daarnaast kunt u, afhankelijk van uw polis, een hoger eigen risico hebben gekozen. 

De kosten voor behandeling worden in de regel vergoed door uw zorgverzekering. Als je verzekerd bent bij een zorgverzekering met wie wij een contract hebben, declareren wij de kosten rechtstreeks bij jouw verzekeraar. Als je verzekerd bent bij een zorgverzekering met wie wij geen contract hebben, krijg je een rekening thuisgestuurd en kun je de rekening indienen bij uw verzekering. De kosten worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed. In 2024 hebben wij met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract voor de gespecialiseerde GGZ (volwassenen).

Voor informatie over het ZorgPrestatieModel dat met ingang van 2022 van toepassing is kun je deze folder lezen.

De gegevens van iedere afgesloten behandeling worden voor beleidsdoeleinden van de overheid geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd.

Afzeggen van afspraken
Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Aan het afzeggen van een afspraak binnen 24 uur of het niet komen naar een afspraak (no show) zijn kosten verbonden.

No Show / Beleid ten aanzien van afzeggen van de afspraak:

Als je de gemaakte afspraak afzegt, de afspraak dus niet door kan gaan, dien je dit minstens 24 uur van tevoren aan de praktijk te laten weten (ook in het weekend). Dit kan alleen per mail, dus niet per telefoon, sms of app. Bij te late afzegging, dus binnen 24 uur, worden kosten in rekening gebracht:

 • voor psychotherapie: één consult voor een bedrag ad € 85,- groep of € 92,50 individueel.  Deze factuur, een ‘no show’, wordt niet vergoed door de verzekering en moet je dus zelf voldoen.
 • voor supervisie of leertherapie: de kosten van de voor dit consult overeengekomen tarief.

Wachttijd
We streven er naar om binnen 2 werkdagen (uitgezonderd vakantieperiodes) contact met u op te nemen na een verwijzing om een afspraak te maken voor intake. Intake vindt, nadat de verwijsbrief van de huisarts er is,  veelal binnen 3 weken plaats.

Intake
Na aanmelding en ontvangst van een geldige verwijsbrief zal Praktijk VSPC beoordelen of de aanmelding passend is. Tevens afhankelijk van de wachttijd zal dan mogelijk een uitnodiging voor een intake gesprek volgen. Het is belangrijk bij een intake gesprek een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Wachttijd tot start behandeling:  Na de intakefase start de behandeling, er is op dit moment een wachttijd van ca. 8 weken. De wachttijd kan afhankelijk zijn van bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Wij hebben met veel zorgverzekeraars contracten voor de Specialistische GGZ (SGGZ), echter niet voor de basis GGZ.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of jouw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen;  zie factsheet van de NZA)

Praktijkuren
De behandelingen vinden overdag (maandag t/m donderdag) en op woensdagavond plaats. Je kunt te allen tijde een boodschap inspreken op het antwoordapparaat of een e-mail sturen waarna wij zo snel mogelijk contact met u opnemen. Op vrijdag is de praktijk gesloten.

’s Avonds, ’ s nachts en in het weekend kun je voor dringende zaken contact opnemen met de lokale huisartsenpost.

Vergoeding en kosten Behandeling in de specialistische GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarde is dat er een verwijzing van de huisarts of psychiater is voor de specialistische GGZ. Voor de basisverzekering geldt een eigen risico. De hoogte daarvan kan je bij je verzekering navragen of in de polis nakijken. Het eigen risico wordt bij jou in rekening gebracht in het jaar waarin de behandelcontacten plaatsvinden. Als een behandeling bijvoorbeeld van oktober t/m mei duurt dan betaal je 2x je eigen risico. De behandeling van sommige problemen, zoals fobieën, aanpassingsstoornissen en relatieproblemen, wordt niet vergoed. Deze problemen behandel ik niet in mijn praktijk.

Zorgverzekeraars hebben met de vrijgevestigde psychologen individueel een maximaal budget per kalenderjaar afgesproken. Zo kan het zijn dat in de loop van het jaar voor een van de zorgverzekeraars het budgetmaximum bij mij bereikt is, en ik dan van die verzekeraar helaas geen nieuwe cliënten meer kan aannemen.

Met de volgende verzekeringen heb ik een contract afgesloten voor 2024:

 • Zilveren Kruis (incl Achmea, Pro Life, FBTO, Interpolis en Friesland) (beperkt contractvolume)
 • Menzis (inclusief Anderzorg)
 • DSW
 • ONVZ
 • ASR (Ditzo) (beperkt contractvolume)
 • VGZ (inclusief IZZ, Bewuzt, MVJP, Unive, Zekur, Zekur Natura, Zorgzaam Verzekerd, IZA en UMC) (beperkt contractvolume)
 • OWM / Zorg en Zekerheid
 • ENO / Salland
 • Caresq
 • CZ (inclusief Ohra en Nationale Nederlanden) (beperkt contractvolume)

Staat jouw verzekering hier niet bij, vraag dan na bij je zorgverzekeraar of er een contract is met praktijk VSPC.

Patiënten van zorgverzekeraars waar Praktijk VSPC ontoereikend contractvolume heeft, kunnen met hun zorgverzekering contact opnemen en vragen om zorgbemiddeling.

Kwaliteitsstatuut
Onze praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. 
Dit kwaliteitsstatuut is op aanvraag beschikbaar en tevens in de praktijk ter inzage aanwezig.

Beroepscode en klachtenregeling
Psychiaters, klinisch psychologen en psychotherapeuten hebben een eigen beroepscode, waaraan ze zich dienen te houden. Hierin worden allerlei rechten en plichten beschreven. (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, NVP en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVVP). In deze beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).  

Alle behandelaren werken volgens de standaard van de beroepsgroep, de voorschriften van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Informatie hierover kunt u vinden op onderstaande sites:
Nederlands instituut voor Psychologen (NIP) 
Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO op KNMG)
BIG-register (Op de website van het Ministerie van VWS) 

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over een behandeling of over uw behandelaar, dan is het belangrijk dit eerst met uw behandelaar te bespreken. Indien u klachten heeft over de bejegening of de behandeling, stellen we het op prijs als u dit aangeeft zodat we het kunnen bespreken. Misschien had u andere verwachtingen van de behandeling. Meestal lukt het om er samen uit te komen. Het bespreken van onvrede blijkt vaak – achteraf – juist veel op te leveren. In sommige gevallen kan het zo zijn dat u er niet uitkomt. In die gevallen is door de beroepsvereniging voorzien in een klachtenregeling. https://www.lvvp.info/

Vragenlijsten:
Het is gebruikelijk bij de GGZ-instellingen en aanbieders dat er effectmeting plaatsvindt. (ROM: Routine Outcome Meting) Het gaat om enkele gestandaardiseerde vragenlijsten welke uw klachten en ernst van de klachten meten. Dit gebeurt bij aanvang en in ieder geval na een jaar en bij afsluiten van de behandeling. De uitkomsten van deze vragenlijsten worden geanonimiseerd doorgestuurd naar de Stichting Benchmarking GGZ. Binnen onze praktijken maken wij hiervoor gebruik van een extern bedrijf: Qualiview. Voor het eerste gesprek ontvangt u van hen een mail, via deze mail kunt u de vragenlijsten invullen.

ZIVVER:
Binnen onze praktijk gebruiken wij ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie om zo de veiligheid van onze communicatie nog verder te verhogen. Regelmatig versturen wij privacygevoelige informatie via e-mail. Door een e-mail via ZIVVER te versturen, garanderen wij dat vertrouwelijke informatie volgens de modernste beveiliging wordt verstuurd. En dat niemand anders behalve u de inhoud van de e-mail kan lezen.

Neem via beveiligde omgeving contact op met Praktijk VSPC

Op de pagina CONTACT zijn handige links opgenomen.

Wat merkt u als verwijzer, cliënt of patiënt van het gebruik van ZIVVER?
Als relatie van Praktijk voor Groepspsychotherapie Vons Banus / Praktijk VSPC kunt u rekenen op de zorg die u van ons gewend bent, plus de garantie dat de inhoud van het e-mailbericht alleen maar door u gelezen kan worden. Privacy gevoelige informatie willen we tenslotte niet met anderen delen. Als u een e-mail ontvangt die veilig via ZIVVER is verstuurd, opent u een link die wij u via ZIVVER hebben aangeboden. Het is niet nodig een account aan te maken. En uiteraard zal ZIVVER u nooit reclame toesturen.

Hoe opent u een bericht dat via ZIVVER is verstuurd?
Hebt u een e-mail ontvangen van onze praktijk via ZIVVER? Dan opent u dit bericht door op de blauwe link met de tekst ‘Klik voor bericht’ te klikken. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar de webpagina van ZIVVER. Vervolgens opent een pagina met de tekst Open bericht en kunt u op de blauwe link “SMS sturen” klikken. U ontvangt vervolgens een SMS bericht met een code. Na invoeren van die code kunt u het beveiligde bericht openen door op de blauwe link “ontgrendel”te klikken.

Wilt u reageren op een e-mailbericht dat via ZIVVER is verstuurd?
U leest het bericht dat via ZIVVER is verstuurd op een beveiligde webpagina die lijkt op een mailprogramma. Als u op het bericht wilt reageren, dan kan dat rechtstreeks vanuit die pagina. Onder het ontvangen bericht kunt u gelijk een bericht typen om te reageren. U verzendt deze reactie door op de verzendknop te klikken. Ook dat bericht wordt dan beveiligd verzonden.

Vragen?
Heeft u vragen over een ontvangen e-mailbericht? Kunt u het ontvangen bericht niet openen? Of heeft u vragen over ZIVVER?
Neem dan graag contact met ZIVVER op: support@zivver.com. Meer weten? www.zivver.com.

Privacystatement:
privacystatement Praktijk VSPC