Tweelingproblematiek

Psychotherapeutische behandeling bij tweeling- of meerlingenproblematiek is gericht op losmaking, individu worden en een eigen identiteit ontwikkelenVaak is er een vorm van vertraging of stagnatie in de identiteitsontwikkeling bij mensen die binnen een meerlingrelatie zijn opgegroeid. Stagnatie kan zich uiten in het moeite hebben om meer volwassen en onafhankelijk van de tweelingbroer, tweelingzus of andere meerlingbroer/zus te gaan functioneren bijvoorbeeld op het gebied van zelfstandig wonen, een relatie aangaan met een levenspartner, studiekeuze of werk. Tevens kunnen gevoelens van onzekerheid, angst, rivaliteit, concurrentie en jaloezie een grote rol spelen. Het proces van losmaken, separatie en individuatie en het ontwikkelen van een eigen identiteit staat in de (groeps)-behandeling centraal. Er kunnen psychotherapeutische gesprekken plaatsvinden met alle meerlingen of met een van de individuen die is/zijn opgegroeid binnen de meerlingrelatie.

In Nederland is er geen exclusief behandelaanbod voor deze doelgroep. Binnen de hulpverlening lijkt de mogelijk hieraan gerelateerde problematiek te weinig te worden herkend. Het wordt vaak ter kennisgeving aangenomen dat een cliënt is opgegroeid binnen een tweeling- of meerlingrelatie. Onvoldoende wordt doorgevraagd wat dit mogelijk te maken heeft met de klachten waarmee de cliënt nu hulp zoekt.

C. Vons beschikt over specifieke en specialistische kennis van de problematiek en heeft ervaring met de behandeling van dit type problematiek. Er zijn verschillende behandelvormen in de praktijk, na afname van een zorgvuldige ontwikkelingsanamnese en een aparte intakevragenlijst gericht op het opgroeien binnen een tweeling- of meerlingrelatie. Mijn belangstelling voor tweelingproblematiek bestaat al lange tijd. Mijn persoonlijke ervaring heeft mijn interesse voor dit onderwerp gevormd. In 2001 schreef ik een artikel: Separeren in verbondenheid: separatie-individuatieproblematiek bij identieke tweelingen in groepspsychotherapie. (NVGP, 2001)

De behandeling richt zich op het proces van separatie en individuatie resulterend in de ontwikkeling van een eigen identiteit. Dit proces wordt vaak bemoeilijkt door hun onderlinge sterke verbondenheid, identificatie, interdependentie en sterke gevoelens van rivaliteit.  Er is een vertraagde ontwikkeling met een te fragiel gevoel voor eigen identiteit als uitkomst. Opgroeien binnen een tweelingrelatie heeft voor een individu grote invloed op zijn persoonlijkheidsontwikkeling. De onderlinge band is vaak zo hecht en de afhankelijkheid groot dat dit er zowel toe geleid heeft dat er minder hechting is met de ouderfiguren. En  daarnaast kan een volwassen relatie met een levenspartner van mindere kwaliteit en niveau van intimiteit zijn dan met de tweelingpartner. Vaak zullen mensen die binnen een tweelingrelatie zijn opgegroeid zelf een manier vinden om hun leven zo in te richten dat de soms belemmerende en stagnerende invloeden van het separatie-individuatie proces een geringe rol zullen spelen. Soms kan iemand erg lijden en kan de problematiek dusdanig fors zijn dat specialistische behandeling geïndiceerd is.

Ik heb contacten met de VU te Amsterdam en het Nederlands Tweeling Register (NTR).  

Verlies van een tweelinghelft voor de geboorte of gedurende het leven
Ervaar je psychische klachten als gevolg van verlies van je tweelinghelft voor de geboorte of verlies van je tweelinghelft gedurende het leven dan kan je een afspraak maken.
Verlies van een tweelinghelft in de baarmoeder is een zeer ingrijpende en mogelijk traumatische gebeurtenis voor de foetus die doorgroeit. Deze ervaring kan veel impact hebben, tot psychische klachten leiden en je leven erg beïnvloeden. Ook voor ouders is dit een zeer ingrijpende ervaring.
Het verlies van een tweelinghelft gedurende het leven leidt tot een grote leegte, verdriet en eenzaamheid  door de speciale tweelingband. Thema’s  die bij het verlies van een tweelinghelft op de voorgrond kunnen staan:
– Vage ego grenzen; verwarring over wie er overleden is
– Verlies van (de tweeling) identiteit; wie ben ik, ben ik nog tweeling
– Een gevoel van versmelting met de overleden tweelingbroer of tweelingzus; fusie van identiteiten.

Ouderbegeleiding bij opvoeding meerlingen
Ouders die vragen hebben of moeite ervaren in het opvoeden en laten opgroeien van hun meerlingkinderen kunnen contact opnemen.  www.hetzijnertwee.nl   www.nvom.nl